Ympäristö

Kestävän kehityksen puukauppaa | Seinäjoki | Vaasa | Lapua

EPM Metsä Oy on sitoutunut toimimaan kestävän kehityksen mukaisesti puukaupoissaan. Ympäristöstä huolehtiminen on ensiarvoisen tärkeää toiminnallemme, sillä vain siten varmistetaan puutuotanto jatkossakin.
Ota yhteyttä ja jätä puukauppa turvallisiin käsiin! »

EPM Metsä Oy noudattaa ympäristöä suojelevia ohjeita:

  • Paikallisen puun käytön edistäminen. Metsävarojen jalostaminen lähellä metsien sijaintipaikkaa vähentää ympäristön kuormitusta. Samalla edistetään alueen sosiaalista ja taloudellista hyvinvointia.

  • Sitoutuminen kestävän kehityksen periaatteisiin. Yrityksen johto on sitoutunut toimimaan ympäristöä suojelevalla ja sosiaalisesti kestävällä tavalla.

  • Tukkipuun alkuperä on aina selvillä.

  • Raaka-aineet eivät ole peräisin luonnonsuojelualueilta tai muilta kiistanalaisilta maa-alueilta.

  • Ekologisen puunkäytön edistäminen rakentamiskäytössä ja energiantuotannossa. EPM Metsä Oy:n omistajat, Lapuan Saha Oy ja EPV Energia ovat sitoutuneet tukemaan ekologisia ratkaisuja.

PEFC -metsäsertifiointi ohjaa puukauppaa

EPM Metsä Oy:llä on sertifioitu puunalkuperäisketjun hallintajärjestelmä (PEFC –CoC 2002:2013 -standardi). PEFC -metsäsertifiointi takaa edellä mainitut puunhankintaa koskevat kriteerit.

Ota yhteyttä