Miljö

Virkeshandel enligt hållbar utveckling | Seinäjoki | Vasa | Lappo

EPM Metsä Oy har åtagit sig att genomföra virkeshandel på ett hållbart sätt. Omsorg om miljön är avgörande för vår verksamhet, eftersom det är det enda sättet som säkerställer att virkesproduktionen fortsätter i framtiden.
Vänligen kontakta oss och lämna virkeshandeln i säkra händer! »

EPM Metsä Oy följer anvisningar som skyddar miljön:

  • Främja användningen av lokalt virke. Förädling av skogsresurserna nära skogen minskar belastningen på miljön. Samtidigt främjas den sociala och ekonomiska välfärden i området.

  • Engagemang för principerna för hållbar utveckling. Bolagets ledning har åtagit sig att verka på ett miljövänligt och socialt hållbart sätt.

  • Stockvirkets ursprung är alltid känt.

  • Råvarorna kommer inte från naturskyddsområden eller andra kontroversiella landområden.

  • Ökad ekologisk virkesanvändning i byggande och energiproduktion. EPM Metsä Oy:s ägare, Lapuan Saha Oy och EPV Energia, har åtagit sig att stödja ekologiska lösningar.

PEFC-skogscertifieringen styr virkeshandeln

EPM Metsä Oy har ett certifierat ledningssystem för virkets ursprungskedja (standarden PEFC-CoC 2002:2013). PEFC-skogscertifieringen garanterar de ovan nämnda kriterierna för virkesanskaffningen.

Ta kontakt