EPM Metsä Oy

– virkeshandel i Österbotten och Södra Österbotten!

Köp av stämplingsposter för slutavverkning och gallring

Kontakta virkesköparen på ditt område!

Virkesköpare i Österbotten och Södra Österbotten.

Virkesköpare

Aktuell information från virkesköparna. Kontakta oss för mer information!

Situationen på virkesmarknaden

Pålitlig virkeshandel i Österbotten och Södra Österbotten.

Virkeshandelns steg

PEFC skogscertifiering styr virkeshandeln mot hållbara lösningar.

Miljö

EPM Metsä Oy

Köper stämplingsposter för slutavverkning och gallringar

EPM Metsä Oy är ett virkesanskaffningsbolag som grundades 2011. Dess syfte är att skaffa virke till Lapuan Saha i Lappo samt till EPV:s kraftverken i Vasa och Seinäjoki. Dessutom förmedlar bolaget virke till andra träförädlingsföretag. Bolaget köper stämplingsposter för både slutavverkning och gallring. Bolagets kontor ligger i Seinäjoki, medan virkesköparna är verksamma på olika håll i Österbotten och Södra Österbotten. Kontrollera i kontaktuppgifterna för virkesköparna inom vems område din skog ligger och boka tid med vår virkesköpare. Mötet kan hållas på plats och ställe i skogen, på vårt kontor eller hemma hos dig.


Sälj ditt avverknings- och gallringsvirke här, kontakta din lokala virkesköpare! »

Se EPM Metsä Oy presentationsvideo här.

Virkesanskaffning i enlighet med hållbar utveckling

Vårt företag utför virkeshandel i enlighet med hållbar utveckling. Läs mer!
I virkesanskaffningen spelar stock och energived huvudrollen. När du säljer dina träd till EPM Metsä kan du vara säker på att det värdefulla stockvirket på din stämplingspost utnyttjas så noga som möjligt för sågning. Det klenaste beståndet drivs som energived, oftast som kvistade slanor. Massaveden drivs och förmedlas på marknadsvillkor till fiberindustrin.

Handel med virke på rot eller leveranser vid väg

EPM Metsäs anskaffningsmål från slutavverkningar och gallringar ligger på cirka 300 000 m³ per år. Virke köps vid sidan av handel på rot även som anskaffnings- och kontanttransaktioner som levererats färdigt vid väg.
Läs mer om avtalande om virkesaffär och arbetsflödet »

Mål för virkesanskaffningen:

Virkesanskaffningen har som primärt mål att skaffa sågvirke till sågverket i Lappo och energived till kraftverken i Vasa och Seinäjoki. Energiveden kan till exempel vara kvistade eller okvistade stammar eller grot. Anskaffningarna fokuserar på stämplingsposter för slutavverkning, men vi är även intresserade av förstagallringar som berättigar till stöd för utvinning av klenvirke och andra gallringsytor som drivs som energived.

Se här för mer aktuell information om situationen på virkesmarknaden »

EPM Metsä främjar den lokala användningen av trä i Österbotten och Södra Österbotten. Det virke som säljs till oss används nära och främjar därigenom den lokala näringsverksamheten och välfärden. Därför är vi skogsägarens naturliga och pålitliga partner i virkesaffärer.

Ta kontakt