Översikten på virkesmarknaden

Nyheter i Österbotten och Södra Österbotten | Seinäjoki | Vasa | Lappo

EPM Metsä köper stämplingsposter för slutavverkning och gallring i Österbotten och Södra Österbotten.

Tyngdpunkter för virkesanskaffningen:
Uppdaterad 21.1.2019

1 Gran sommar slutavverkningar där vi kan samla grot.
2 Tall- och granslutavverkningar som går att utföra på sommaren.
3 Grandominerade slutavverkning som är vinterstämpling.
4 Energivirkes avverkningar som går att utföra på sommaren.
5 Färska energivirke till sesongen 2019-2020
6 Torkad energivirke till sesongen 2018-2019, Grot-, slanor- och helträdsleveransaffärer
7 Övrig gallring
8 Vi är inte intresserade av talldominerad slutavverkning.

Kontakta vår lokala köpare för mera information.


Fråga mer av virkesköparen i din region! »