Översikten på virkesmarknaden

Nyheter i Österbotten och Södra Österbotten | Seinäjoki | Vasa | Lappo

EPM Metsä köper stämplingsposter för slutavverkning och gallring i Österbotten och Södra Österbotten.

Tyngdpunkter för virkesanskaffningen:
Uppdaterad 5.4.2024

1 Barmarks-granslutavverkningar där vi kan tillvarata grot.
2 Tall- och granslutavverkningar som går att utföra på barmark, granandelen gärna mer än hälften. Grot samlas in.
3 Energivirkes-avverkningar som går att utföra på barmark.
4 Färskt energivirke till säsongen 2024-2025 som leveransaffärer.
5 Torrrt energivirke till säsongen 2023-2024, Grot-, slanor- och helträdsleveransaffärer.
6 Grandominerade slutavverkning som är vinterstämplingar, grot tas tillvara.
7 Övrig gallringar, vintergallringar dock begränsat.
8 Talldominerad slutavverkningar köps dock begränsat.

Kontakta vår lokala köpare för mera information.


Fråga mer av virkesköparen i din region! »

Ta kontakt

Aktuellt