Förvaltning

Kompetent virkeshandel | Seinäjoki | Vasa | Lappo

EPM Metsä Oy ägs av EPV Energia och Lapuan Saha Oy med andelar om 50 % var. Bolagets styrelse består av sex ledamöter:

Styrelseledamöter
Esa Koskiniemi, ordförande
Markku Heinonen, vice ordförande
Erik Hallvar
Riku Iisakkala
Timo Orava
Mats Söderlund

Timo Hongisto har sedan 8 augusti 2011 verkat som verkställande direktör i bolaget.

Ta kontakt